« terug naar vorige pagina

Praktijkregels

Wat mag wel en niet in onze praktijk:

WEL

 • Medewerkers en Patiënten gaan op een respect volle manier met elkaar om.
 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk.
 • Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met andere, zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met uw medische gegevens.
 • De Huisartsenpraktijk spant zich in om u tijdig te informeren over nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Door middel van het TV scherm in de wachtkamer en op de website houdt u dit in de gaten.

NIET

 • Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn
 • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag
 • Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de doktersassistente en vervolgens naar buiten te gaan.
 • Alcohol, drugs en wapens zijn in onze praktijk niet toegestaan
 • Zonder toestemming fotograferen of filmen

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.

De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.