« terug naar vorige pagina

Organisatie

De Huisartsenpraktijk Nuland is een maatschap bestaande uit:
M. Goullet, huisarts
N. v. Oudheusden, huisarts

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd.

Onze praktijk heeft al in november 2017 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) gekregen. De praktijk wordt jaarlijks gevisiteerd door deskundigen van het NHG. Daarbij wordt onder andere gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiënt tevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronische ziekten (COPD, diabetes, hart- en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur etc.

We blijven door middel van dit traject continu bezig met verbeterprojecten, zowel achter de schermen in onze praktijkorganisatie als in de directe patiëntenzorg. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een enquête in te vullen. Die gebruiken we om er achter te komen wat u belangrijk vindt.

Meer informatie over wat praktijkaccreditering precies inhoudt kunt u vinden op http://www.praktijkaccreditering.nl/

Onze praktijk is lid van de:
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Nederlandse Huisartsen Genootscha(NHG)

Wij zijn aangesloten bij:
Stichting Klachtenregeling Huisartsen Zuid-Nederland te Eindhoven
Huisartsenpost HOV

Van toepassing zijn:
Privacy- reglement op de Wet Persoonsregistratie
Betalingsvoorwaarden van de LHV

We werken mee aan wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door Radboud Nijmegen) :
Klikt u hier om meer te lezen wat dit voor u betekent